Montage

1. Hvordan monteres Farm Butler?

Farm Butler bliver leveret med:

 • 3m 230V kabel, som allerede er forbundet og klar til at tilslutte lysnettet
 • 2m snor, der er klar til at fastgøre til hønselem eller dør
 • 4 skruer til montage af Farm Butler på væggen
 • 2 Trisser til guide af snoren

Endvidere er det vigtigt, at døren/lemmen som Farm Butler skal åbne/lukke, IKKE vejer mere end 1 kg.

2. Placering af FarmButler

Placeringen af Farm Butler er vigtigt i forhold til flere ting, såsom:

 • at sidde i læ af regn, sne og vand
 • at Farm Butler bliver mindst påvirket ved rengøring
 • snorens længde og placering i forhold til dør/lem
 • at snoren er placeret på en måde, så den kører frit samt undgår snavs og vand

Indenfor:

Der er fordele ved, at have Farm Butler placeret indenfor i eksempelvis hønsehuset, såsom:

 • at den sidder i læ for vind og vejr
 • at der opnås en længere levetid på produktet

Udenfor:

Hvis Farm Butler ønsket monteret udenfor bør den derfor monteres under et lille tag så den ikke bliver udsat for direkte regn, vand eller sne. Endvidere er det fornuftigt, at placere Farm Butler i skygge ift. den indbyggede lys-sensor samt temperatur-sensor.

3. Montage af Farm Butler

Ved montage af Farm Butler er det vigtigt, at der på dette tidspunkt er gjort overvejelser omkring, hvor lemmen/døren er placeret i forhold til Farm Butlers placering. Sørg for, at:

 1. Farm Butler sidder i vatter
 2. afstanden til lemmen/døren er inden for snorens længde (ca. 2 meter).
 3. lemmen/døren kan trækkes op uden at ramme ind i Farm Butler

Farm Butler monteres med de 4 skruer, der medfølger, som der ses på billedet nedefor.

4. Montage af snor og trisser

Det er meget vigtigt, at snoren kører lige ud af boksen, da snoren ellers vil blive slidt over ved snorhullet i boksen.

Endvidere er det vigtigt, at døren ikke har en vægt på mere end 1 kg. Det anbefales, at benytte den tilegnet dør/lem, der kan finder på webshoppen.

Snoren bindes fast med et par knuder til hullet i toppen af lemmen, som det se på billedet nedenfor.

Hvis snoren ikke har mulighed for, at kører lige ud af boksen, bør der monteres trisser. På billedet nedefor ses, hvordan en montage med 2 trisser kan udføres.

5. Elektrisk montage

Den elektriske af Farm Butler er beskrevet i afsnittet Installation og tilslutning.

6. Færdig montage af Farm Butler

På billedet nedenfor ses eksemplet på en færdigt monteret Farm Butler.

Herfra er der kun tilbage, at døren/lemmen skal kalibreres, så den kan kører døren/lemmen helt op og ned. Beskrivelse af kalibrering af døren/lemmen findes i afsnittet Konfigurering og Kalibrering.

Herfra ønskes Du god fornøjelse med din nye Farm Butler.