Installation og tilslutning

1. Før tilslutning af Farm Butler?

Før tilslutning af forsyningskabel til lysnettet, (stikkontakten) bør følgende være tilsikret:

  • Farm Butler er monteret korrekt. Se afsnittet om montage her.
  • Snoren til døren er monteret. Se afsnittet om montage her.
  • Relæerne er tilsluttet korrekt, hvis de ønskes benyttet. Tilslutning af relæerne er beskrevet længere nede på siden.

Det anbefales, at elektrisk arbejde udføres af en autoriseret person!

2. Hvordan med kablerne?

Farm Butler er leveret med et påmonteret forsyningskabel (230V), så boksen hurtig er klar til brug. Kablerne der benyttes til Farm Butler skal opfylde kravene, der er beskrevet i afsnittet Teknisk Information, der kan ses her.

Derudover kan der tilkøbes kabler, der er tilegnet Farm Butlers relæer, hvis relæerne ønskes at blive benyttet.

Tryk her for at komme til webshoppen.

3. Tilslutning af Farm Butler

Farm Butler er leveret med et påmonteret forsyningskabel (230V), hvilket er forbundet som på tegningen.

  • L på tegningen indikerer Fase og skal tilsluttes brun ledning.
  • N på tegningen indikerer Nul og skal tilsluttes blå ledning.
  • Farm Butler kan ikke tilsluttes beskyttelsesleder (grøn/gul ledning) og hvis kablet har en sådanne leder, skal den afsluttes i en enkelt samlemuffe.
  • Den midterste terminal imellem L og N må IKKE benyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 4. Tilslutning af relæer

Farm Butler har to relæer, der kan benyttes på forskellig vis. I forbindelse med brug af relæerne er det vigtigt, at relæerne ikke bliver overbelastet ved forkert brug. Se afsnittet Teknisk Information her.

Brug af relæerne, når relæernes samlet effektforbrug er mindre end 2000 Watt.

Nedenfor er vist hvordan relæ 1 benyttes til eksempelvis lyset i hønsehuset.