Farm Butler

Hvad er Farm Butler?

Farm Butler er en intelligent åbne/lukke enhed til hønselemmen eller til andre dyr. Farm Butler kan endvidere løse andre forskellige opgaver i forbindelse med eksempelvis hønsehuset. Før ibrugtagning af Farm Butler er det vigtigt, at dokumentationen her på siderne er læst og forstået. God fornøjelse!

Nogle af de opgaver som Farm Butler kan løse:

 • Åbne og lukke for en dør/lem, der er forbundet via en snor til den indbyggede motor.
 • Tænde og slukke for lyset i eksempelvis hønsehuset, så hønsene sikres den optimale mængde lys i forhold til, at optimere deres æglægning. (14 timer)
 • Tænde og slukke for eksempelvis et varmelegme i drikkevandet, så det ikke fryser til is.

Farm Butler har indbygget nogle forskellige sensorer og styringsmugligheder:

 • Motor til at åbne og lukke for en lem / dør.
 • 2  relæer, der kan styres på tid, temperatur eller lys uafhængigt af hinanden.
 • Lyssensor, der kan måle på det omgivende lys, der kan benyttes til at styre relæerne.
 • Temperatursensor, der måler på omgivende temperatur, der kan benyttes til, at styre relæerne.

Derudover har Farm Butler også indbygget:

 • WiFi, der benyttes til opsætning og aflæsning af enheden.
 • Ur, så Farm Butler kan holde styr på tiden også selvom produktet skulle miste strømmen i en periode.
 • Lysdiode, til at indikere Farm Butlers tilstand.
 • Tryktast i forbindelse med nulstilling af produktet.

Lidt mere om Farm Butler:

Farm Butler er tilsluttes lysnettet (90 – 240 VAC) og indstilles fra din smartphone, tablet eller PC, der kan forbindes via WiFi. Når Farm Butler er forbundet til dit trådløse netværk i huset (WiFi),  kan den tilgås fra hele verden, men kun fra din egen sikre konto, der kan oprettes her.

Nedenfor ses konfigurationssiden for Farm Butler. Her indstilles, hvilken skabelon Farm Butler skal benytte i forhold til automatik.

Der er mulighed for, at se historisk data for Farm Butler, der både viser dør, relæer, temperatur og lysniveau.